Zásady ochrany osobných údajov

Základné informácie

Správca osobných údajov

Sme spoločnosť VAMP FASHION s.r.o., so sídlom Oldřichovice 869, Třinec, IČO 26901041, zapísaná v obchodnom registri evidovaná v Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 51251 a ako správca spracováva vaše osobné údaje.

Aké osobné údaje spracovávame?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Spracúvame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od Vás

V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovať aj my. Pre účely marketingových kampaní, prípadne, pre účely riadneho splnenia zmluvy, ju môžeme kombinovať.

V prípade, že Vaše osobné údaje budú odovzdané inému objektu, budeme Vás o tom vopred informovať. Vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje poskytujeme. Pokiaľ niekto odovzdá vaše osobné údaje nám, musíme vás o tom, takisto vopred informovať.

Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

Poskytujete nám osobné údaje tretích osôb. Je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zabezpečiť jej súhlas, s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré spracúvame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky o Vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napríklad: IP adresa, dátum a čas, prístup na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo nastavenia vášho jazyka. Môžeme takisto spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite, a ktorý tovar si pozriete. Informácie o vašom správaní na webe, sú však z vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, čiže konkrétnej osobe.

Pristupujete na naše webové stránky z mobilného telefónu, či podobného prístroja, môžeme spracovávať aj informácie o vašom mobilnom zariadení (dáta o vašom mobilnom telefóne, prípadné záznamy o zlyhaní aplikácie apod.)

Cookies

Automatické spracovanie cookies.

Verzia pre mobilné telefóny

Vstupujete na naše webové stránky z telefónu, tabletu alebo podobného zariadenia, preto ich pre tieto prístroje optimalizujeme. Vaše osobné údaje v takom prípade spracovávame podobným spôsobom ako v prípade prístupu na počítači.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

Nákup tovaru a služieb: v prvej rade spracúvame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili Vašu objednávku. Pokiaľ nastanú nejaké problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.

Starostlivosť o zákazníkov: pokiaľ sa na nás obrátite s nejakou otázkou/problémom, musíme k jeho odpovedaní/ vyriešení spracovať vaše údaje. V niektorých prípadoch, môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).

Užívateľsky účet: vďaka osobným údajom, ktoré nám poskytnete vo svojom užívateľskom profile, sa vám sprístupní rada užitočných funkcii (napr. pokiaľ uvediete svoje tel. číslo, môžeme vás jednoducho informovať o tom, kedy vám bude objednávka doručená). Vami zadané údaje pritom môžete kedykoľvek zmeniť, a to s výnimkou e-mailovej adresy, ktorá slúži ako prístup k vášmu užívateľskému účtu.

Marketingové činnosti:

E-mail marketing: e-mailové obchodné oznámenia vám zasielame na základe vášho súhlasu. Z odberu obchodných oznámení sa môžete jednoducho odhlásiť tým, že si upravíte nastavenia svojho užívateľského profilu alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +420 558 339 220. Pokiaľ si vytvoríte viac užívateľských profilov, v rámci ktorých uvediete rovnaké kontaktné údaje (napr. máte niekoľko účtov pre rôzne e-mailové adresy, ale telefónne číslo bude na vašich účtoch rovnaké), nejde z technických dôvodov, urobiť odhlásenie z odberu obchodných oznámení pre všetky užívateľské profily na základe automatizovaných procesov. V takom prípade je k odhláseniu z odberu obchodných oznámení pre všetky užívateľské profily potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Telemarketing: marketingové hovory robíme za účelom ponuky nášho tovaru a služieb, s tým súvisiaca marketingová komunikácia. Právnym titulom pre spracovanie vášho tel. čísla je, buď váš súhlas, alebo aspoň náš skutočný záujem na konvenčnom priamom marketingu. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.

Marketingové súťaže: v niektorých prípadoch môže byť výherca súťaže vyfotení, popr. natočený a to z dôvodu zvýšenia transparentnosti našich marketingových súťaží. Toto spracovanie osobných údajov robíme na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva vo zvyšovaní vierohodných marketingových súťaží v očiach ostatných súťažiacich a vo zvýšenej atraktivity týchto súťaží. Proti tomuto spracovaniu môžete vzniesť námietku.

Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a spracovávania na webe, dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre Vás a odpovedajú vašim potrebám rôznych variant, Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Zákaznícke hodnotenie tovaru a služieb: po tom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaný o ich ohodnotenie. Hodnotenie môžete napísať aj z vlastnej iniciatívy.

Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme rovnako spracovať z dôvodu, že ich potrebujeme k uplatneniu našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovať z dôvodu, že to je potrebné pre účely kontrol robených orgánmi verejnej moci, z ďalšieho obdobne závažného dôvodu.

Osobné údaje spracované na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzatvorenie zmluvy

Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu alebo inú zmluvu, ohľadne tovaru alebo služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Ako náhle je zmluva uzatvorená, tak vaše osobné údaje spracujeme k tomu, aby sme Vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu, teda spracúvame predovšetkým fakturačné a doručovanie údaje.

Oprávnené záujmy

Vaše osobné údaje používame k tomu, aby sme Vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre Vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracúvameosobné údaje, ktoré spracúvame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu Vám ako našim zákazníkom, môžeme zasielať e-mailové a SMS notifikácie.

Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na základe tohto právneho dôvodu, môžete proti tomuto spracovaniu vzniesť námietku.

Súhlas

Pre účely zasielaní obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing, spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Pokiaľ nám súhlas neudelíte a ste našim zákazníkom, tak môžeme obchodné oznámenie zaslať (popr. vám v rámci telemarketingu zavolať) aj bez toho, aby ste nám udelili váš súhlas. V každom prípade však platí, že môžete takúto marketingovú komunikáciu z našej strany jednoducho zakázať tým, že nás kontaktujete prostredníctvom infolinky na tel. čísle +420 558 339 220.

Pokiaľ nám dáte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom infolinky na tel. čísle +420 558 339 220.

Poskytovanie osobných údajov tretím subjektom

V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

Doručenie tovaru:vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, pokiaľ by sme mu neposkytli údaje, kam a komu konkrétny tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi poskytneme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto poskytnuté údaje zahrňujú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môžu dopravcovia kontaktovať ,pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne čiastku, ktorú bude nutné pri prevzatí uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajov, ktoré mu poskytneme, oprávnený spracovať ich len pre účely, doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Doručenie tovaru, ktoré pre nás uskladňuje zmluvný partner: pokiaľ si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme k dokončeniu objednávky predať vaše osobné údaje, tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahrňujú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadnú čiastku, ktorú je potrebné pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner po uvedení osobných údajov, musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by Vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak aj dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im poskytujeme, povinní tieto osobné údaje použiť len pre účely skladovania/doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.

Platobné karty: naša spoločnosť nemá údaje o platobných kartách, ktorými u nás platíte. Údaje o vašich platobných kartách disponuje len zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia.

Viac informácii

Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom alebo prostredníctvom SMS notifikácie) alebo telemarketingu, môžeme k rozoslaniu alebo telefonickým hovorom využiť tretie subjekty. Tento subjekt je viazaní povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť k žiadnemu ďalšiemu účelu.

Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám (napr. advokátovi). Pokiaľ nám právny poriadok alebo orgán štátne moci (napr. Polícia), uloží povinnosť, aby sme mu poskytli vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Hlásenie poistnej udalosti: za účelom riadneho nahlásenia a následného riešenia poistnej udalosti, poskytujeme vaše osobné údaje spoločnosti Kooperativa poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, so sídlom Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, Česká republika, IČ: 47116617.

Hlavná spoločnosť: vaše osobné údaje, môžu byť na základe právneho titulu, oprávneného záujmu zdieľané s našou hlavnou spoločnosťou VAMP SA, Oikonomou 5, Thessaloniki, Greece, 54627, VAT: EL093226408, tel.: +30 2310 518052, pri čom proti tomu môžete vzniesť námietku prostredníctvom naše telefónnej linky na tel. čísle +420 558 339 220.

Ako dlho vaše osobné údaje spracúvame?

V prvom rade budeme vaše údaje spracovávať, po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.

V prípade spracovania osobných údajov, ku ktorým bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje všeobecne spracované po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takéhoto súhlasu.

V prípade, že sa prihlásite k odberu obchodných oznámení, tak vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov, poprípade do doby vyslovenia vášho nesúhlasus ich ďalším zasielaním. Tento nesúhlas môžete jednoducho vyjadriť tým, že si upravíte nastavenie svojho užívateľského profilu alebo zavoláte na našu infolinku dostupnú na tel. čísle +420 558 339 220.

Ďalej upozorňujeme, že tieto osobné údaje, ktoré sú nutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, ak aj tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami, či zo všeobecne záväzných právnych predpisov, musíme spracovávať bez ohľadu na váš súhlas po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi, či v súlade s nimi(napr. pri daňových dokladoch je touto dobou najmenej 10 rokov).

Údaje získané prostredníctvom užívateľského účtu alebo iným podobným spôsobom po dobu využívania našich služieb a dlhšie než 5 rokov po ich zrušení. Následne sú obvykle ukladané pre primeranú dobu len základné identifikačné údaje, údaj o tom, z akého dôvodu bolužívateľský účet zrušený alebo údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného razu.

Vo VAMP FASHION nám veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nie len pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Akúkoľvek komunikáciu medzi vašim zariadením a našimi webovými servermi je šifrovaná. Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetkých vaše dáta sú uložené len na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzením, starostlivo kontrolovaným a auditovaným prístupom.

Snažíme sa používať takéto bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológii poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Osobné údaje osôb mladších než 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie než 16 rokov. Osoba mladšia než 16 rokov môže náš internetový obchod používať len, pokiaľ k tomu dostane súhlas od jeho zákonného zástupcu (rodiča alebo poručníka).

Aké máte práva, v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov?

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte právo, kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť alebodoplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovaní, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovaní vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok taktiež právo na výmaz z niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame (tzv. právo byť ,,zabudnutý“).

Úprava a doplnenie

Svoje osobné údaje máte pod kontrolou predovšetkým prostredníctvom vášho užívateľského účtu. Môžete tu zmazať, resp. meniť základné informácie o vašej osobe a meniť nastavenia ohľadne zasielaní obchodných oznámení (poprípade sa z odberu obchodných oznámení odhlásiť) apod.

Prípadne nás môžete kontaktovať, prostredníctvom našej infolinky dostupnej na tel. čísle +420 558 339 220.

Oprava

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o Vás spracúvamesú chybné, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našejinfolinky na tel. čísle +420 558 339 220. Z dôvodu urýchlenia opravy vašich osobných údajov a vášho komfortu, však odporúčame upraviť svoje osobné údaje vo svojom užívateľskom profile.

Prístup (portabilita)

Môžete nás požiadať, aby sme Vám zasielali prehľad vašich osobných údajov a to prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +420 558 339 220.

Súčasne máte právo na prístup k týmto informáciám týkajúcich sa vašich osobných údajov:
- aké sú účely spracovania vašich osobných údajov
- aké sú kategórie dotknutých osobných údajov
- kto okrem nás, sú príjemcovia vašich osobných údajov
- plánovaná doba, po ktorej budú vaše osobné údaje uložené
- máte právo požadovať od nás opravu alebo výmaz vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
- informácie o zdroji osobných údajov, pokiaľ sme ich nezískali od vás

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby údaje o Vás vymazali (výmaz sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať , napr. faktúry alebo dobropisy). Pokiaľ vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. pokiaľ za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku alebo v prípade prebiehajúceho reklamačného riadenia).

Upozorňujeme, že informácie o vašej platobnej karte nie sú ukladané do našej spoločnosti, ale u našej platobnej brány. Preto tieto dáta, nie je možné z našej strany vymazať , ale je potrebné kontaktovať platobnú bránu, cez ktorú ste platbu uskutočňovali.

S výnimkou prípadu vyššie uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
- osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané
- odvolal/a ste svoj súhlas, na jeho základe boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
- vzniesol/la ste námietku proti spracovaniu osobných údajov a máte na to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov
- osobné údaje sú spracované protiprávne
- povinnosť výmazu ustanovuje zvláštny predpis
- jedná sa o osobné údaje dieťaťa mladšieho než 16 rokov

Svoje právo môžete uplatniť prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +420 558 339 220.

Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu (viď kapitola týchto podmienok nazvaná ,,Osobné údaje spracúvame na týchto právnych podkladoch.“) Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť prostredníctvom našej infolinky dostupnej na tel. čísle +420 558 339 220.

Obmedzenia spracovania

Pokiaľ (a) popierate prenos vašich údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané protiprávne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy potrebujete pre určený výkon alebo obhajobu vašich právnych nárokov, pokiaľ ste (d) vzniesol/a námietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovania vašich osobných údajov.

V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vašim súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte rovnako právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, pokiaľ budete vzniknuté problémy riešiť najprv s nami. Vždy nás môžete jednoducho kontaktovať prostredníctvom našej infolinky na tel. čísle +420 558 339 220.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčasťou, sú platné a účinné od 25. 05. 2018, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.vampfashion.com/sk.