Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των 100€.

Δωρεάν Μεταφορικά σε παραγγελίες άνω των 100€.

Cotton is the natural fiber with the most benefits for our

skin. With the unique ability to absorb moisture and

breathe, it is naturally equipped to keep you drier and

cooler. This also means that it releases odors and stains

much more efficiently when washed, making it easy to care.

Its hypoallergenic nature makes it the best companion for

sensitive skin and will prevent you from any itchy or

irritating feeling that synthetic fabrics may usually cause.

Not to mention that cotton is free of static cling and offers

exceptional pilling performance.