Warunki handlowe

Warunki handlowe dotyczą sklepu internetowego www.vamp.cz, prowadzonym firmą VAMP FASHION s. r. o. (sp. z o.o.) z siedzibą: Oldřichovice 869, 739 61 Třinec, PSČ: 73961, IČ: 26901081, DIČ: CZ26901081.

Warunki opisują i regulują wzajemne stosunki handlowe pomiędzy Sprzedawcą prowadzącym sklep internetowy czyli Dostawcą i Klientem, czyli Odbiorcą. Kupno oraz umowy między sprzedającym i kupującym określone są czeskimi normami prawnymi – Kodeks Cywilny, Dziennik Ustaw RC. Jeżeli za umową stoi konsument, warunki handlowe podlegają Kodeksowi Cywilnemu (nr 40/1964, aktualne brzmienie) oraz Ustawie o ochronie konsumenta (nr 634/1992, Dz. U. RC aktualne brzmienie). Jeżeli za umową nie jest konsument, stosunki regulowane są warunkami Kodeksu Cywilnego nr 89/2012 Dz. U. RC, z późniejszymi zmianami oraz przepisami z tym powiązanymi.

Informacje podstawowe

Sklep internetowy jest przeznaczony dla Klientów, zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie RC zgodnie z literą prawa. Sklep internetowy oferuje bieliznę damską i męską, bieliznę nocną i odzież wolnoczasową. Sklep internetowy zapewnia kompletny proces, rozpoczynając ofertą produktów z aktualnymi cenami, ich zamówieniami, płatnością wg oferowanych metod aż po dostawę towaru na podany adres.

Ceny dla klientów

Dostawca oferuje towar w sklepie internetowym z aktualnymi cenami w złotych polskich. Dostawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania cen. Ceny w odesłanym zamówieniu są niezmienne i obowiązujące. Sprzedawca zobowiązuje się do dotrzymywania cen w potwierdzonych zamówieniach aż do momentu dostawy lub odstąpienia od zamówienia.

Zamówienie - ważność, stan, unieważnienie

Klient jest poinformowany o wszystkich cenach produktów i usług, ewentualnie o dalszych wydatkach, przed złożeniem zamówienia. Po wysłaniu zamówienia jest ono obowiązujące. Klient jest poinformowany o przyjęciu zamówienia i o jego ewentualnym unieważnieniu wiadomościami w poczcie elektronicznej. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Wszystkie dane w zamówieniu są obowiązujące aż do czasu jego zrealizowania bądź anulowania. Klient może zasięgnąć u Dostawcy informacji o stanie realizacji zamówienia w linku Kontakt.

Dostawa towaru

Towar jest dostarczany przewoźnikiem na adres podany przez Klienta. Klient zobowiązuje się do natychmiastowego obejrzenia towaru i kontroli jego stanu. Jeżeli zauważy uszkodzenie opakowania (podarcie itp.) albo niekompletność zamówionego towaru, musi bezzwłocznie żądać firmę kurierską o sporządzenie protokołu z podaniem wad. W takim wypadku Klient nie powinien odebrać towaru. Klient ma prawo do odmówienia przyjęcia towaru, jeżeli z widocznego uszkodzenia jest pewne, że przywieziony towar nie może pełnić swojej funkcji.

Opłaty

Dostawca wystawia Klientowi rachunek za wysyłkę według obowiązującego cennika wybranej firmy kurierskiej i formy płatności wg „Warunków płatności i dostawy“.

Dokumenty

Klient otrzymuje do każdej dostawy towaru fakturę.

Zwrot towaru

W wypadku, że umowa o zakupie została zawarta zgodnie z § 53 art. 7 Kodeksu Cywilnego nr 40/1964 Dz. U. z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji, ma Klient prawo do odstąpienia od umowy. Jeżeli towar i warunki dostawy nie są zgodne z zamówieniem, Klient ma prawo zwrotu towaru Dostawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni. Towar musi być kompletny, z wszystkimi ważnymi dokumentami oraz z oryginalnym opakowaniem. Dostawca oceni reklamację i jeżeli ją zaakceptuje, to zwróci należną sumę na konto podane przez kupującego albo innym umówionym sposobem (np. przekaz pocztowy - usługa jest płatna) w terminie do 30 dni. Jeżeli towar nie został zwrócony w terminie, albo został uszkodzony, sklep internetowy ma prawo go nie przyjąć i przesłać z powrotem Klientowi na jego koszty (konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy).

Reklamacje

Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar na adres centrali - patrz link Kontakt.

Klient powinien odesłać reklamowany towar wraz z fakturą, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Obowiązkiem Klienta jest opis niezgodności – opisanie powodu reklamacji.

Standardowa gwarancja na towar wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podanej na fakturze.

Gwarancja w myśl ustawy dotyczy wad produkcyjnych, nie dotyczy wad spowodowanych niewłaściwym używaniem.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobistych opracowane są w specjalnym dokumencie, który jest integralną częścią naszych Warunków Handlowych.

Postanowienia końcowe

Podane „Warunki Handlowe“ obowiązują od 25. 5. 2018 roku aż do opracowania nowych a Klient akceptuje ich treść, taki jest warunek korzystania ze Sklepu internetowego.

Poszczególne punkty niniejszych warunków są ważne niezależnie od siebie, nieważność jednego punktu nie stanowi nieważności całego regulaminu.