Zasady ochrony danych osobowych

Podstawowe informacje

Administrator danych osobowych

Firma VAMP FASHION s.r.o., z siedzibą: Oldřichovice 869, Třinec, IČO 26901041, zapisana w rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, oddział C, pozycja 51251, jako Administrator przetwarza dane osobowe.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

Dane osobowe, które przekaże nam Klient

Przetwarzamy dane osobowe, które Klient sam nam poda.

Dane osobowe, które nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Klienta

W ramach wspólnych celów marketingowych możemy również przetwarzać dane osobowe Klienta. Do celów podawania informacji lub w celu poprawnego wykonania umowy możemy je złączyć.

W przypadku oddania danych osobowych Klienta innemu podmiotowi, będzięmy Klienta o tym wcześniej informować wraz z podaniem informacji, komu dane osobowe przekazujemy. W przypadku przekazania danych osobowych naszej firmie inną osobą, muszą być Państwo najpierw o danej sytuacji nimi poinformowani.

Dane osobowe osoby trzeciej, które Klient nam podaje

Jeżeli Klient podaje nam dane osobowe dotyczące osoby trzeciej, jego obowiązkiem jest poinformować o tym daną osobę i zapewnić sobie jej zgodę z warunkami ochrony danych osobowych.

Dane osobowe, które przetwarzamy automatycznie

Informacje o krokach Klienta na webie są z powodów zachowania prywatności w pełni anonimowe, i dlatego ani my nie potrafimy ich przyporządkować konkretnemu użytkownikowi, tj. konkretnej osobie.

Kiedy podmiot danych lub system automatyczny otwiera nasze strony internetowe, strony te zbierają różnego rodzaju ogólne dane i informacje, np.: rodzaje i wersje używanych przeglądarek, system operacyjny używany przez system dostępu, język, stronę internetową, z poziomu której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacze), adres IP (Internet Protocol), datę i godzinę wizyty na stronie internetowej czy jej historię. Tego rodzaju ogólne dane i informacje przechowywane są anonimowo, gromadzone dane i informacje są w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie.

Otwieranie strony internetowej przez telefon komórkowy lub inne podobne urządzenie pozwala nam przetwarzać informacje o urządzeniu (dane techniczne urządzenia, ewentualnie komunikat, że strona internetowa jest niedostepna).

Cookies

Automatycznie przetwarzamy cookies.

Wersja dla telefonów komórkowych

Wchodząc na nasze strony internetowe z komórki, tabletu lub innego podobnego urządzenia dochodzi do optymalizacji. Dane osobowe Klienta są w tym przypadku przetwarzane w podobny sposób, jak z wejścia przez komputer.

Dlaczego zgromadzamy i przetwarzamy dane osobowe Klienta

Dane osobowe przetwarzamy z następujących powodów:

Zakup towarów i usług: w pierwszym rzędzie przetwarzamy dane osobowe Klienta, by do zamówienia poprawnie zapisać dane identyfikacyjne Klienta i zrealizować dostawę towaru. W razie jakichkolwiek problemów, dzięki danym osobowym Klienta wiemy, do kogo możemy się zwrócić.

Troska o Klientów: jeżeli zwróci się do nas Klient z zapytaniem czy inną sprawą, do załatwienia tej sprawy potrzebne nam są dane Klienta. W niektórych przypadkach mogą być dane osobowe Klienta przekazane osobie trzeciej (np. przewoźnikowi towaru).

Konto użytkownika: dzięi danym osobowym, które są nam przekazane w profilu użytkownika, Klient uzyskuje dostęp do wielu przydatnych funkcji (np. podając numer telefonu, jesteśmy w stanie przedzwonić do Klienta i poinformować go o terminie dostarczenia zamówienia). Swoje dane osobowe Klient może kiedykolwiek zmienić, oprócz adresu e-mailowego, który służy do zalogowania się do konta użytkownika.

Działalność marketingowa:

E-mail marketing: wiadomości wysyłamy pocztą elektroniczną na podstawie uzyskanej zgody Klienta. Zrezygnować z odbierania wiadomości można w łatwy sposób nastawiając odpowiednio ustawienia w profilu użytkownika lub dzwoniąc pod numer infolinii: +420 558 339 220. Jeżeli Klient wytworzy więcej profili użytkownika, w których podaje identyczne namiary kontaktowe (np. kilka kont z różnymi adresami mailowymi, ale numer telefonu będzie na wszystkich jednakowy, z powodów technicznych nie można zrezygnować z odbioru wiadomości marketingowych dla wszystkich profilów użytkownika na podstawie zautomatyzowanych procesów). W takim przypadku do wylogowania się z odbierania komunikatów prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Telemarketing: prowadzimy rozmowy marketingowe w celu oferowania naszych usług i produktów. Z tytułu prawa dla przetwarzania numeru telefonicznego Klienta jest jego zgoda lub przynajmniej uzasadniony interes firmy w konwencjonalym bezpośrednim marketingu. Klient ma prawo nie zgodzić się z takim przetwarzaniem.

Konkursy marketingowe: w niektórych wypadkach może być laureat konkursu sfotografowany lub nagrany, a to w celu zwiększenia przejrzystości konkursów marketingowych naszej firmy. Przetwarzanie danych osobowych przeprowadzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który polega na zwiększeniu wiarygodności konkursów marketingowych i na uatrakcyjnieniu tych konkursów. Klient ma prawo nie zgodzić się z przetwarzaniem swoich danych.

Ulepszanie naszych usług: korzystając z historii zamówień i z historii kroków na stronie internetowej potrafimy zaoferować Klientowi starannie dobrany towar, np. akcesoria do zakupionych produktów. Na określonych miejscach wyświetlamy takie produkty, które są bezpośrednio dla Klienta i odpowiadają jego potrzebom i zainteresowaniom. Do optymalizacji elementów na stronie internetowej możemy również używać narzędzi do testowania różnych wariantów - Google Analytics, Facebook Analytics itp.

Recenzje Klientów dotyczące towarów i usług: po zakupieniu towaru bądź usługi Klient może zostać poproszony o ich ocenę. Ocenę można wkładać też z własnej inicjatywy.

Realizacja praw i roszczeń prawnych oraz kontrola organów publicznych: dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w wypadku, gdy potrzebne są do realizacji prawa lub roszczeń prawnych firmy (np. w wypadku, gdy Klient nie ma wobec firmy uiszczonej zapłaty). Nastepnie dane osobowe mogą być przetwarzane z powodu kontroli przeprowadzanych władzami publicznymi lub innych nie mniej poważnych powodów.

Dane osobowe przetwarzamy na podstawie poniższych podstaw prawnych

Realizacja i zawarcie umowy

Duża część danych osobowych Klienta potrzebna jest do zawarcia umowy zakupu towaru lub innej umowy dotyczącej towaru lub usług, które Klient chce u nas zrealizować. W momencie zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowego dostarczenia dostawy towaru, bądź w celu prawidłowego zrealizowania zakupionych usług. Na podstawie tego przetwarzamy dane potrzebne głównie do fakturowania i dostawy.

Uzasadnionie zainteresowanie

Dane osobowe Klienta używamy w celu zapewnienia i ulepszenia naszej oferty na stronach internetowych, by dostosować się do życzeń Klienta. W oparciu o uzasadnione zainteresowania Klienta, przetwarzamy zwłaszcza te dane osobowe, które przetwarzane są automatycznie i pliki cookies.

Z tego samego powodu prawnego możemy do Klienta wysyłać informacje e-mailem lub formą SMS.

Jeżeli dane osobowe Klienta przetwarzamy na podstawie tego powodu prawnego, Klient ma prawo nie zgodzić się z takim przetwarzaniem.

Zgoda

W celu wysyłania wiadomości biznesowych (e-mail marketing) i telemarketing przetwarzamy dane osobowe Klienta na podstawie jego uprzedniej zgody. Firma może odbiorcę, który jest jej Klientem, kontaktować nawet bez jego zgody (np. przedzwonić w ramach telemarketingu). W każdym bądź razie Klient może dezaktywować usługę za pośrednictwem infolinii pod numerem +420 558 339 220.

Klient ma prawo kiedykolwiek zrezygnować z wyrażonej zgody za pośrednictwem infolinii pod numerem +420 558 339 220.

Udostępnienie danych osobowych osobom trzecim

Dane osobowe udostępnimy osobom trzecim w niżej podanych sytuacjach:

Dostawa towaru: przewoźnik wybrany Klientem nigdy nie byłby w stanie dostarczyć mu towar, o ile by firma nie udostępniła mu m. in. dokąd i konkretnie komu ma zostać towar dostarczony. Te dane udostępniamy przewoźnikowi wg zamówienia złożonego przez Klienta. Tak przekazane dane zawierają przede wszystkim imię i nazwisko Klienta, adres dostawy i numer telefonu, pod którym kurier może zastać Klienta a jeżeli towar nie został zapłacony z góry, to również kwotę, którą trzeba uiścić przy odbiorze. W odniesieniu do danych osobowych, które są udostępnione przewoźnikowi, jest on uprawniony do wykorzystania ich wyłącznie w celu dostawy towaru, a następnie powinien je niezwłocznie usunąć.

Dostawa towarów przechowywanych dla nas przez kontrahenta: jeżeli Klient zamawia u nas towar, który znajduje się w magazynie naszego partnera umownego, jest naszym obowiązkiem udostępnić dane osobowe Klienta osobie trzeciej, która realizuje zamówienie. Do udostępnionych danych należy przede wszystkim imię i nazwisko Klienta, adres dostawy, numer telefonu, pod którym można zastać Klienta, a jeżeli towar nie został zapłacony z góry, to również kwotę, którą trzeba uiścić przy odbiorze. Kontrahent z kolei musi udostępnić dane osobowe przewoźnikowi, by towar dostarczono na wybrane miejsce. Kontrahent tak samo jak przewoźnik powinni korzystać z danych wyłącznie w celu magazynowania/dostawy towaru a następnie niezwłocznie je usunąć.

Karty płatnicze: nasza firma nie dysponuje danymi dotyczącymi kart płatniczych, którymi płacą Klienci. Danymi kart płatniczych dysponuje tylko zabiezpieczona bramka płatności i instytucja finansowa prowadząca działalność bankową.

Następne informacje

Wiadomość marketingowa: w wypadku przesyłania wiadomości marketingowych (np. e-mailem czy SMS) lub telemarketingu możemy ku odesłaniu lub rozmowom telefonicznym użyć trzeciego subjektu. Podmiot ten jest zobowiązany do zachowania poufności a dane osobowe Klienta nie wolno wykorzystywać do żadnych innych celów.

Władze państwowe: w celu egzekwowania naszych praw mogą zostać ujawnione dane osobowe trzeciemu subjektowi (np.adwokatowi). Jeżeli system prawny lub organ państwowy (np. Policja RC), nakłada na nas obowiązek przekazania mu danych Klienta, musimy go spełnić.

Zgłoszenie zdarzenia ubezpieczeniowego: w celu właściwego zgłoszenia a następnie rozwiązania zdarzenia ubezpieczeniowego udostępniamy dane osobowe Klienta ubezpieczalni: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, z siedzibą ul. Pobřežní 665/21, 18600 Praha 8, Česká republika, IČ: 47116617.

Firma macierzysta: na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dane osobowe Klienta udostępnione są naszej firmie macierzystej: VAMP SA, Oikonomou 5, Thessaloniki, Greece, 54627, VAT: EL093226408, tel.: +30 2310 518052. Klient ma prawo nie zgodzić się z takim przetwarzaniem dzwoniąc na podany numer infolinii +420 558 339 220.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe Klienta?

Dane osobowe Klienta będziemy przetwarzać przez cały okres trwania stosunku umownego między nami.

W wypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych okres trwa 5 lat lub do odwołania zgody.

Jeżeli Klient zgłosił się do odbioru wiadomości dotyczących produktów, to jego dane osobowe będą przetwarzane 5 lat lub do odwołania zgody. Zrezygnować z otrzymywania wiadomości można łatwo, klikając na odpowiednie ustawienia w profilu użytkownika lub dzwoniąc na podany numer infolinii +420 558 339 220.

Zwracamy uwagę, że dane osobowe konieczne do wykonania zamówienia czy usługi, czyli do realizacji naszej relacji biznesowej, do spełnienia obowiązków wynikających z umowy między nami czy z obecnych norm prawnych są archiwowane, gdyż jest to naszym obowiązkiem, bez względu na wyrażenie zgody przechowania danych we wskazanych normach wynikających z prawa handlowego i podatkowego (np. w przypadku dokumentów podatkowych okres ten wynosi co najmniej 10 lat).

Dane uzyskane za pośrednictwem konta użytkownika lub w inny sposób przetwarzamy przez okres korzystania z naszych usług a dalej zwykle 5 lat po ich anulowaniu.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe Klienta są u nas bezpieczne. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystaniu danych Klienta, wprowadziliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.

Naszemu przedsiębiorstwu VAMP FASHION bardzo zależy na ochronie danych osobowych. Z tego powodu nie tylko regularnie kontrolujemy ich zabezpieczenie, ale stale staramy się ulepszać ochronę. Wszelka transmisja między naszym serwerem i urządzeniami użytkownika jest szyfrowana. Wpisane hasło jest haszowane a wszelkie dane przechowywane są tylko na serwerach w bezpiecznych centrach danych z ograniczonym, dokładnie kontrolowanym i sprawdzanym wejściem.

Staramy się stosować środki bezpieczeństwa zapewniające wystarczające zabezpieczenie w odniesieniu do obecnego stanu technologii. Regularnie aktualizujemy zabezpieczenia ułatwiajace ochronę komputera przed wirusami i innymi rodzajami złośliwego oprogramowania.

Dane osobowe małoletnich do 16 roku życia

Nasz sklep internetowy nie jest polecony dzieciom poniżej 16 roku życia. Osoba małoletnia może wykorzystywać sklep jedynie w wypadku zgody udzielonej ustawowym przedstawicielem (rodzic lub opiekun prawny dziecka).

Jakie ma Klient prawa w związku z ochroną swoich danych osobowych?

W odniesieniu do swoich danych osobowych Klient ma prawo wycofać swoją zgodę z przetwarzaniem danych, ma prawo poprawić lub uzupełnić swoje dane osobowe, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo wnieść sprzeciw lub skargę wobec przetwarzania jego danych, prawo dostępu do swoich danych, prawo do żadania przeniesienia danych osobowych a pod pewnymi warunkami prawo do usunięcia danych na swój temat, określane także jako „prawo do bycia zapomnianym“.

Poprawki i uzupełnienia danych osobowych

Dane osobowe ma Klient pod kontrolą przede wszystkim dzięki własnemu kontu użytkownika. Użytkownik może usunąć, zaktualizować, zmieniać i sprawdzać ustawienia dotyczące przesyłania wiadomości biznesowych (np. zrezygnować z otrzymywania wiadomości) itp.

Klient może się z nami skontaktować dzwoniąc na podany numer infolinii +420 558 339 220.

Poprawki

W wypadku, że Klient nie jest pewny, czy przetwarzane dane są prawidłowe, może nas kontaktować na podany numer infolinii +420 558 339 220. W celu przyśpieszenia korekty i komfortu Klienta polecamy jednak edytowanie danych osobowych w ustawienach profilu użytkownika.

Dostęp (przenośność)

Użytkownik może poprosić o dostęp do przeglądu danych osobowych, które zebraliśmy. Przeniesienie danych osobowych można kontaktując się z nami za pośrednictwem infolinii +420 558 339 220.

Klient ma również prawo do następujących informacji dotyczących jego danych osobowych:
- w jakim celu są przetwarzane jego dane
- jakie są kategorie dotycące jego danych osobistych
- kto oprócz nas jest odbiorcą danych osobowych Klienta
- zaplanowany okres, podczas którego będą dane osobowe przechowywane
- czy ma Klient prawo żądać od nas naniesienia poprawek lub usunięcia danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie lub nie zgodzić się z tym przetwarzaniem
- informacje o źródle danych Klienta, jeżeli nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od Klienta

Usunięcie

Klient może poprosić o usunięcie swoich danych (usunięcie jednak nie ma wpływu na dane w dokumentach, które musimy zgodnie z prawem przechowywać (np. faktury lub faktury korygujące). Jeżeli dane osobowe Klienta potrzebne nam są do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń prawnych, prośba Klienta może być odrzucona (np. jeżeli ewidujemy nieuiszczenie zapłaty czy w wypadku obecnie trwającej procedury reklamacyjnej).

Należy pamiętać, że kluczowe informacje na temat karty płatniczej nie są przychowywane w naszej firmie, ale w naszej bramce płatniczej. Dlatego te dane nie jesteśmy w stanie usunąć i konieczne jest skontaktowanie się w tej sprawie z bramką płatności, za pośrednictwem której Klient dokonywał zapłatę.

Z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej ma Klient prawo do usunięcia danych w nastęujących przypadkach:
- dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były przetwarzane
- Klient wycofał zgodę, na podstawie której dane były przetwarzane i już nie istnieje inna podstawa prawna dla dalszego przetwarzania
- Klient się sprzeciwił przetwarzaniu danych osobowych uważając, że podczas oceny sprzeciwu wyjdzie na jaw, że w konkretnej sytuacji przewyższa zainteresowanie Klienta nad zainteresowaniem firmy w ramach przetwarzania tych danych
- dane osobowe przetwarzane są nielegalnie
- obowiązek usunięcia określony jest specjalnym przepisem prawnym
- chodzi o dane osobowe małoletnich do 16 roku życia

Skorzystać ze swojego prawa może Klient dzwoniąc pod numer naszej infolinii +420 558 339 220.

Zgłoszenie sprzeciwu

Niektóre dane osobowe przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (patrz rozdział o tych warunkach pt. „Dane osobowe przetwarzamy na podstawie poniższych podstaw prawnych“). Jeżeli Klient ma konkretne powody przeciw przetwarzaniu danych osobowych, może nie zgadzać się z przetwarzaniem swoich danych. Sprzeciw można zgłosić dzwoniąc pod numer naszej infolinii +420 558 339 220.

Ograniczenia przetwarzania

Jeżeli (a) Klient zaprzecza poprawności swoich danych, (b) dane osobowe przetwarzane są nielegalnie, (c) my już danych Klienta nie potrzebujemy w celu przetwarzania, ale Klientowi sa potrzebne do ustalenia, dochodzenia i obrony swoich roszczeń, lub jeżeli (d) Klient jest przeciwny poprzedniej kwestii, ma prawo, żebyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych klienta.

W takim przypadku możemy przetwarzać dane osobowe Klienta wyłącznie z jego zgodą (z wyjątkiem przechowywania lub utworzenia kopii zapasowych danych osobowych, o których mowa).

Złożenie skargi

Jeżeli Klient uważa, że jego dane osobowe przetwarzane są nielegalnie, ma prawo złożyć skargę do Biura Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak spróbować najpierw rozwiązać problem polubownie z nami. Łatwo jest się z nami skontaktować dzwoniąc pod numer naszej infolinii +420 558 339 220.

Niniejsze Warunki Ochrony Danych Osobowych łącznie z przypisami są ważne i obowiązujące od 25. 5. 2018. W formie elektronicznej dostępne są na stronie internetowej www.vamp.cz.