Οικονομικά στοιχεία

Μπορείτε να κατεβάσετε τις τελευταίες μας ανακοινώσεις παρακάτω:

Ισολογισμός - Οικονομικά Αποτελέσματα 31.12.2019

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 9.7.2020